Ünlülerin Burçları - Burç Uyumu - Burç Taşları - Çin Astrolojisi - Hint Astrolojisi - Celtic Astrolojisi - Size En Yakın Medyum Nerede ? - Senin Gezegenin Hangisi ?
Oğlak Burcu Çocuğu
Özellikleri
Nasıl Davranılmalı
Oyuncakları
Anne & Babalar

Oğlak Burcu Çocuğu (22 Aralık-19 Ocak)
 Oğlak burçlular, saygı duyulan biri olmaya büyük önem vermekle birlikte çekingen bir duruş sergilerler. Bunun nedeni, toplum önünde mahcup olmak istememeleridir. Olgun ve ciddi bir karaktere sahiptirler. Sabırla güven ve saygıyı hak etmeyi tercih ederler.
 
 Öz disiplin konusunda çok bilinçlidirler. Küçük yaşta bile dürtülerini çok kolay kontrol edebilirler. Benliklerini iç dünyalarında iyice olgunlaştırdıktan sonra dışarıya belli ederler.
Kişiliğinde çoğu zaman yargısallık ağır basar.
 
 Oğlak burçluların çocukken bile, yüksek standartları hedefleyen hırslı bir yapıları vardır. Üstelik yüksek amaçlarına ulaşmak için yılmadan çalışma ve zorluklara göğüs germe gücüne de sahiptirler. Oğlak burçluların asıl amacı, büyüklerinin gözüne girmektir. Toplumsal saygınlık ve statü başta olmak üzere, her türlü sosyal güdüyle kolayca güdülenebilirler.

 Sabırla zorlukların üstesinden gelip, hedefine varmak temel karakteristikleridir. Hayatlarına düzen vermek, mükemmelliği yakalamakla uğraşırlar. Çoğu oğlak burçlu kendine dönük ve mantıksal zekaya sahiptir.
 
 Oğlak burçluları kendine hakim olma ve kendini yönetme kapasiteleri yüksektir. Akranlarından çok daha erken yaşlarda amaçlarının farkındadırlar. Kendilerine hedef koyma, ona ulaşmak üzere varlığını adama yeteneğine sahiptirler.

 Çoğu zaman yalnız olmayı sever, kendilerini motive ederler. Düşünceleri hakkında çok konuşmazlar. Hislerini pek anlatmazlar, ya da abartmadan olduğu gibi söylerler. Geleneksel kurumları sürdürmek, kuralları uygulamak söz konusu olduğunda daha başarılıdırlar. Bu yapıların maksat ve amaçlarını kavramaya elverişli bir zekaya sahiptirler.

 Kötülüklerin hangi etmenlerle gelişeceğini sezmek ve bunlara engel olmak konusunda özel bir sezgileri vardır. Hırslı, dikkatli, sabırlı ve inatçı ve iradeli tiplerdir.
 
 Oğlak burcu çocuğu çekingen, içine kapalı, ağır başlı, kolay kolay gülmeyen bir tiptir. Sanki büyümüş de küçülmüş gibidir. Akranlarından daha erken yaşta büyüklerin takdirini kazanma duyguları kuvvetlenir. Bu sayede onları yönlendirmek zor olmaz. Ancak anne babalarından ve öğretmenlerinden takdir görmezlerse kendilerine başka hedefler koyabilirler.

 Çoğu Oğlak burçlu çok erken yaşlarda bile, zamanını iyi kullanmak ve üretken olmak ister. Bir şey yapmak üzere sorumluluk aldığı ya da birisine söz verdiği zaman bunu mutlaka yerine getirmeye çalışır. Ancak bu yüzden sosyalleşme becerileri gelişemeyebilir. Mükemmeliyetçi anne babaların çocukları iseler, kendilerini çok zorlayabilirler. Yaşamdan keyif almayı da öğrenmeye ihtiyaçları vardır.
 
 Oğlak burçlular, planladıklarını dikkatle uygulamaya ve rutine girmeye yatkındır. Bir şeye başladığı zaman sonuna kadar, mutlaka sabırla gider. Oğlak burçlular için karne başarısı gibi somut hedefler, oldukça önemlidir. Bu yüzden derslerine dikkat etmesi ve sabırla çalışması mümkündür. Çok daha zeki öğrencilerden daha da fazla başarı gösterecektir.
 
 Ancak merak ettiği için değil, takdir edilmek için okur, öğrenir. Kendini zorlamasının en büyük nedeni, ancak başarılı olduğu takdirde sevileceği düşüncesidir. Ona sevginizin koşulsuz olduğunu öğretmeli, içten duygularınızı göstermelisiniz. Kendisi de duygusal bir karakter değildir. Duygularının farkına varmayı sizden öğrenecektir. Ne kadar olgun görünse de her çocuk gibi onun da ilgi, şefkat ve sevgiye ihtiyacı olduğu hiç unutulmamalıdır.

 Oğlak burçlular her zaman yaşına göre daha olgun ve ciddidir. Yaşama karşı bu yaklaşımı, bir çocuktan çok erişkin gibi davranmasına nedendir. Anne ve baba, ona sevgi, anlayış ve şefkat göstererek her problemiyle ilgilenirlerse çocuk değişebilir. Hislerini daha kolay açıklayabilir.
 
 Oğlak insanı zayıf ve muhtaç durumda olmaktan çok korkar. Bu nedenle, her tür zorluğu göze alarak, otodisiplin ve özyeterlilik geliştirmek için elinden geleni yapar. Yaşamındaki her şeyin kontrol altında olmasını istediği gibi, kendi duygusal reaksiyonlarını ve ihtiyaçlarını da bastırmaya eğilimlidir. Anne-babaların küçük Oğlak'a, insanlara güvenmeyi ve kendi duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını daha rahat ortaya koymayı alışkanlık haline getirmeyi Öğretmeleri gereklidir.Günlük burçlar, burç özellikleri, burçlar, burç, burclar, burc, günlük burç yorumları sitesi. © Copyright 2001 - 2011 Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım ve Koşulları Gizlilik ve Güvenlik