Ünlülerin Burçları - Burç Uyumu - Burç Taşları - Çin Astrolojisi - Hint Astrolojisi - Celtic Astrolojisi - Size En Yakın Medyum Nerede ? - Senin Gezegenin Hangisi ?
Kova Burcu Çocuğu
Özellikleri
Nasıl Davranılmalı
Oyuncakları
Anne & Babalar

Kova Burcu Çocuğu (20 Ocak-19 Şubat)
 Kova burçlu çocuklar, oldukça sosyal, meraklı, çevresine karşı ilgilidir. İnsanlara mesafesini koruyarak, ölçülü bir şekilde yanaşır, rahatsız etmez. Çünkü o insan ilişkilerinin, bir tarafın bir tarafa aşırı bağlandığı, hükmettiği veya ezildiği modellerden uzak bir şekilde, arkadaşça olmasını ister.
 
 Kova burçlular, fazla çaba göstermeden kendini sevdirmeyi bilirler. Onların sosyalleşme becerisinde en büyük faktör, eşitlikçi, adil ve soğuk kanlı bir yaklaşımları olmasıdır. Bir kova burçlu batıda cool denilen tarzda, fazla üstüne düşmeden, rahat bir ilişki kurar.

 Böylece kova burçlu birisi, hemen her karakterde arkadaşına kolay uyum sağlar ve karşısındakini de rahatlatır.Kova burçlular dış dünyaya yöneliktirler ama iç dünyalarının aradığı değerleri de ihmal etmiş değillerdir. İnsan ilişkilerinde eşitlik, kardeşlik, insanlık ve bencillikten uzak durmak gibi güzel değerleri ararlar. Kişiliğinde çoğu zaman algısallık ve mantıksallık ağır basar.
 
 Kova burçlularda olayların arkasındaki nedenler konusunda doğal bir merak bulunur. Ayrıca bu nedenleri kavrama konusunda da yetenekleri vardır. Entelektüel bir zihin yapısına sahiptirler, olaylar hakkında teorileri vardır.
 
 Ayrıca olaylara farklı bir bakış açısından bakmayı da becerirler. Bir konuda karar vermeden önce olayın her yönünü araştırıp keşfedinceye kadar karar vermeyi ertelerler. Kova burçlular geleneksel bir kalıpta değil, daha esnek ve yeniliklere açık bir zihin yapısına sahiptirler.

 Katı disiplinden hoşlanmazlar, kendi arayışları sonucunda keşfetmekten hoşlanırlar. Doğal bir merakla motive olurlar. Yeni bakış açılarını ve keşfetmeyi severler. Değişik fikirlere ve öğretim stillerine açıktırlar. Ancak amceracı oldukları da düşünülmemelidir. Mantık sürecine ve sağlamcılığa önem verirler. Fazla hayal öğesi barındıran konulardan kaçınırlar.
Çoğu kova burçlu matematiksel mantıksal ve teknik zekaya sahiptir.
 
 Kova burçlularda teknik zeka, özellikle de en son teknolojilere uygun bir zeka tipi bulunur. Bilgisayara doğal bir ilgileri vardır. Pratikten işlemlerden çok, bir şeyi açıklayan teoriler kurmaya ve teorileri kavramaya uygun bir zekası vardır.

 Bu onun yüksek öğrenim, yurt dışında eğitim, yeni teknolojilerin anlaşılması ve geliştirilmesine elverişli olmasını açıklar. Bu çocuklardan bilim adamları, matematikçiler, bilgisayar programcıları, çeşitli mühendisler vb. birçok meslek erbabı çıkabilir. İyi huylu, orijinal, zeki, özgür ruhlu ve serinkanlı
 
 Kova burcu çocukları ilk bakışta zekalarını belli etmeyen, donuk duruşlu çocuklardır. Güneşin bu burçta zayıf konumlandığı kabul edilir. Bu burcun çocuklarında da yaşam enerjisi, canlılık, atılganlık ve kendi yolunu çizme gücü zayıftır. Kimseye aldırmaz bir görüntüleri vardır. Kendilerini keşfetmek için, geniş bir zamana ve özgürlüğe ihtiyaç duyarlar.

 Yavaş ama emin adımlarla gelişirler. Diğer çocuklara göre farklı yönde ve hızda gelişen Kova çocuğu, burcunun en belirgin özelliği olan, ani ve beklenmedik değişiklikleri tüm hayatı boyunca yaşar. Mesela ilkokul dördüncü sınıfa kadar tembel ve derslere karşı ilgisiz gibi görünürken, bu yılda birden bire notlan yükselebilir.

 Derslerin ana mantığım birden bire kavradığı görülebilir. Tıpkı bambu ağacının önce yıllarca kök salması, sonra birkaç ayda boy atması gibi, kova burçluların da kendilerine mahsus bir gelişimleri vardır.
 
 Kova burçluların pek azı hariç, çoğunun hali ve tavrı umut verici değildir. Derslerindeki başarıları çevrelerinde yadırganabilir. Çünkü ödev yapmak gibi rutin görevlere itina göstermezler, öğretmenlerinin beğenisine aldırmaz görünürler. Aslında kova burçlular kendileri için, doğal bir merakla öğrenirler. Orijinallikleri baskılanmazsa kendi çaplarında sıra dışı bir özelliklerini ortaya koymaları mümkündür.
 
 Bazı Kova burçlular, hiperaktif, hatta asi ve uyum göstermeleri zor çocuklardır. Hem de onlarla başa çıkmak zordur. Çünkü büyüklerinin gözüne girme, uyum gösterip aferin alma çabasında değildirler. Hatta ona "akıllı ol, uslu ol. Yoksa kimse seni sevmez." Gibi sözler pek tesir etmez. Çünkü "sevmezse sevmesin" gibi bir tepkiye hazırdırlar. Oysa o kadar da aldırmaz değillerdir. Sadece mantığını anlamadıkları kural ve ödevlerle engellenmekten hoşlanmazlar.

 Kova tekrarlardan, rutinden çok çabuk sıkılır. Yeni ve zekasını aktive edecek konularla ilgilenmek, Kova çocuğunun gelişimi açısından büyük öneme sahiptir. Yenilikler heyecan duymasına, araştırmacı ve deneyimci doğasının tatmin olmasına yardımcıdır. Sürprizleri çok seven küçük Kova, her yenilikte yaşama biraz daha fazla ısınır.
 
 Kova burçlular bireysel çalışmalarda, belli bir görevi kendi usulleriyle gerçekleştirmekte başarılı olurlar. Konsantrasyon güçleri yüksektir. Başarılı olmaya azimlidirler. Yalnız istekleri ve onları motive edecek güdüleri, duyguları zayıftır. Olgun kova burçlular, içe kapanık görünürler. Ne istediklerini ne düşündüklerini söylemezler. Zaten istekleri çoğu zaman somut veya duygusal bir şey değildir.

 Herkesin değer verdiği şeyleri eleştirebilirler. Mesela başarılı olmak, aferin almak, ödül kazanmak, alkışlanmak vb... Bunları istemek ona çirkin gelir. Aslında bu onların çok daha erken yaşta duygularının olgunlaşmasından kaynaklanır. Onlara çok daha soyut ve insani hedefler gösterebilirsiniz.

 Mesela, "derslerini çalışmazsan baban sana çok kızar" demek yerine derslerine çok çalışmalısın ki, amaçlarına uygun bir eğitim imkanı kazanabilesin. Böylece, ilerde yeni teknolojiler geliştirerek mesela çevre kirliliğini önleyebilirsin" gibi daha yüksek amaçlarla motive edilebilirler.
 
 Kova burçlu çocukların sosyallikleri bile yavaş gelişir. İncitilmekten hoşlanmaz, kaçarlar. Zor da olsa, onları görev bilincine, sosyal kurallara alıştırmalısınız. Çünkü bunu yapmazsanız ileride iş ve evlilik hayatında ve sosyal ortamlarda sıkıntılar yaşayacaktır.Günlük burçlar, burç özellikleri, burçlar, burç, burclar, burc, günlük burç yorumları sitesi. © Copyright 2001 - 2011 Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım ve Koşulları Gizlilik ve Güvenlik